Se Fulehuk live:

Se Fulehuk live ved å gå inn på disse linkene;

Web kamera / Fulehuk nord

Web kamera / Fulehuk syd

Værstasjon for Fulehuk:

Da er vi i gang med vertskapskurset! 👏🏻 ...

View on Facebook

Obs! Viktig!! Fulehuk har nye mailadresser!

info@fulehuk.no
booking@fulehuk.no
nymedlem@fulehuk.no

thorvald@fulehuk.no
corinna@fulehuk.no
borre@fulehuk.no
bjorn@fulehuk.no
roar@fulehuk.no
asmund@fulehuk.no
gro@fulehuk.no
...

View on Facebook

Flott med ny dør i mellomgangen! ...

View on Facebook

Julebrev til Fulehuks Venner 2017

18. august 2007 hadde vi en høytidelig gjenåpning av fyrstasjonen, etterat den ble nedlagt som fyr i 1989, og Hollenderbåen overtok fyrfunksjonen. Daværende ordfører på Nøtterøy, Bjørn Kåre Sevik, foretok denne reåpningen med stort oppbud av venner og notabiliteter. Sparebank 1. Nøtterøy-Tønsberg, og Sparebankstiftelsen DNB, markerte også denne begivenheten med pengegaver som støtte til oppgraderingstiltak, noe som var sterkt påtrengende etter år med forfall. De har begge i de følgende år vært sterke støttespillere. I år kunne vi derfor markere at det var 10 år siden denne gjenåpningen, og vi inviterte Fulehuks Venner ut til fyret i august til en samling med noe historie og informasjon. Et åttitalls personer fikk en opplevelse på fyret den dagen.
Vi blir stadig minnet på av ulike besøksgrupper og personer at de synes vi har skapt en arena med gode opplevelser, og gir uttrykk for ønsker om gjenbesøk. Dette gir oss en god inspirasjon til å fortsette å utvikle Fulehuk til glede for besøkende og medlemmene av Foreningen Fulehuks Venner. Det er ikke ubetydelige ressurser i form av dugnadstimer og støtte fra firma og organisasjoner og personer som har gjort dette mulig. Vi trenger fortsatt denne støtten, og har allerede booket 2 helger i april, nemlig 13. til 15., og 27. til 29. april til sosiale sammenkomster med antrekk kjeledress. Har du lyst, så meld deg på når nærmere info kommer. Vi vurderer også noen onsdagsdugnader utover våren med avgang Knarberg båthavn kl 1800, og retur ca kl 22.
Slik info vil komme på vår nye hjemmeside: www.fulehuk.no, som er tredje generasjon av hjemmeside, samt på facebook. Vi håper du vil bli en hyppig bruker av hjemmesiden vår, og vi vil også videreutvikle vår facebookprofil. Her vil begivenheter utover året bli annonsert, og vi har allerede planlagt åpning av årets kunstutstilling i Galleri Tårnet fredag 8. juni.
Et annet stort prosjekt som er nærmest fullført i 2017 er utviklingen av Maskinrommet til Fyrmusealt opplevelsesrom. Dette var et mål vi satte ved oppstarten i 2006, men som har måttet vike noe for mer prioriterte prosjekter, men nå er vi nesten helt i mål. Det er blitt et fleksibelt konferanserom, og den nye storstuen for større sammenkomster av sosial art på årstider hvor været ikke frister til uteaktivitet, eller temperaturen blir for lav på Naustloftet.
Vi opplever stadig større interesse for booking på skuldersesongene både høst og vår, og også vinterstid. Det er hyggelig, men er også krevende for oss organisatorisk. Vi ønsker til enhver tid å ha vertskap tilstede som tar imot de besøkende, og viser til rette. Dessuten er vinteren en krevende tid værmessig med vindstyrker, temperatur og isforhold som kan forhindre gjennomføringen av et besøk. Det er derfor nødvendig å ha en plan B, om utfart blir forhindret. Bestilling av transport i god tid er også en forutsetning.
Transport er en utfordring hele året, da vi ikke våger å anbefale bruk av egen båt. Dette hovedsakelig fordi det ikke er noen god havn, og værforholdene kan skifte fort. Sommerstid kan egen båt benyttes etter egen avtale på dager med god værmelding, og vi har i år montert fortøyningsbøyer i Nordsundet, og en stor bøye i sundet mot vest. Sistnevnte for seilbåt og større båter med lettbåt. Kommunens båttilbud i tilknytning til Østre Bolæren har ikke fungert etter våre forventninger i år, og vi har bedt om møte for å søke å bedre dette med hensyn til pris, ankomsttider og forutsigbarhet for anløp. Det har vært primært Taxibåter som har levert hovedtyngden av transporttjenestene.
Vi takker alle vår Venner og forbindelser for et opplevelsesrikt år som nå ebber ut, og ønsker en riktig god jul og et godt nytt år 2018, og håper å se dere på fyret i løpet av året.
Med vennlig hilsen
Styret i Foreningen Fulehuks Venner
...

View on Facebook

Siste dugnad før jul....da ble det ny dør i mellomgangen... takk til Bjørn Thrane ,Magnus Haugen og Bjørn Johnsen! ...

View on Facebook