Nytt fra Fyrhistorisk Forening

Nytt fra Fyrhistorisk Forening
Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening behandlet på styremøtet 08.06.2018 søknader om prosjektstøtte for norske fyr 2018. Med søknader fra 35 fyr om nesten 3 millioner kroner og kun 400 000,- til utdeling i 2018 ble det en tøff prioritering.
Det er gjort en helhetlig vurdering av alle prosjektene med utgangspunkt i tilsendt søknad og utarbeidet veileder for støtteordningen. I tillegg har styret denne gangen prioritert prosjekter som skal gjennomføres i 2018 og valgte å sette et tak på kroner 25 000,- i støtte per prosjekt. 16 prosjekter på 16 fyr har nå fått tilsagn om støtte. Alle søkere har fått informasjon om tildeling eller avslag i egen e-post.
Følgende prosjekter har fått tilsagn om prosjektstøtte for 2018:
 • Restaurering av betongtrapp på Vibberodden fyr
 • Restaurering av gulv på Vardø fyr
 • Installering av kondensator på Ulvesund fyr
 • Installering av ny solventilator på Søre Katland fyr
 • Restaurering av rekkverk på Struten fyr
 • Tilbakeføring og restaurering av kran på Slåtterøy fyr
 • Utbedring av trapp og sti til Skongenes fyr
 • Oppgradering av båten «Ryvingen» for transport til Ryvingen fyr
 • Restaurering av fyrlykta på Obrestad fyr
 • Bygging av ny pir på Kvitholmen fyr
 • Utskifting av ovner på Kjeungskjær fyr
 • Skifting av kledning og maling av fyrvokterboligen på Hatholmen fyr
 • Bio-toalett på Geitungen fyr
 • Destilator/watermaker til Færder fyr
 • Reparasjon av vanncisterna på Fulehuk fyr
 • Innkjøp av stillas for å kunne gjennomføre utvendig vedlikehold på Bremstein fyr
Styret ser fram til å følge gjennomføringen av alle prosjektene.
Muligheten til utdeling av prosjektstøtte kommer etter en gave til Norsk Fyrhistorisk Forening fra Sparebankstiftelsen DNB. Denne ble tildelt våren 2018 og vil benyttes til utdeling av prosjektmidler til foreningens medlemmer som bedriver vern gjennom bruk av norske fyrstasjoner. Les mer om gaven HER.
Prosjektstøtte 2019
Flere bra prosjekter planlagt i 2019 ble ikke prioritert ved tildelingen nå. Alle fyrmedlemmer som har prosjekter de ønsker å gjennomføre i 2019 oppfordres til å søke om prosjektstøtte for 2019. Søknadsfrist 1. november 2018. Mer informasjon om dette vil komme over sommeren. Det vil fremdeles være mulig å søke om opptil 100 000,- kroner per prosjekt.
Nye fyr.no
Arbeidet med utvikling av ny nettside for fyr.no fortsetter. Kravspesifikasjon er fullført og vi er i gang med å hente inn priser og å søke finansiering. Da dagens fyr.no  ble lansert ble den kåret til beste nettside innen kulturvern av Norges kulturvernforbund. Et mangfold av aktører – privatpersoner, andre nettsteder, turistinformasjon og presse bruker fyr.no som kilde for fyr-informasjon. For å beholde og fortsette å styrke denne posisjonen framover er det behov for en total oppgradering av nettstedet. Dette gjelder ikke minst med tanke på nettsikkerhet og tilpassing til søkemotorer, smarttelefoner og nettbrett, men også på grunn av ønsker om nye funksjoner og økt brukervennlighet.Takk til alle som har kommet med innspill til prosjektet hittil.
Fyrhistorisk seminar 2019
Foreningen og Kystverkmusea har begynt arbeidet med planlegging av Fyrhistorisk seminar. Dette arrangerer vi annethvert år og det har utviklet seg til å være en fin samling for alle med interesse for fyrhistorie. Ikke minst er det en arena for implementering av fyrhistorie og bevaringskompetanse inn i den nye bruken av fyra. Mer informasjon om seminaret i 2019 vil komme når dette er klart. Det er ikke bestemt ennå hvor seminaret blir, men det vil gjennomføres 29. – 31. mars 2019.
God sommer!
Styret og jeg vil ønske alle medlemmer en god sommer og lykke til med all den viktige innsatsen vi vet vil pågå ute på fyra. Jeg tar ferie fra kontoret i juli, men vil sjekke e-post sporadisk. Ring meg om det er noe spesielt.
Tips oss alltid om saker som vi bør engasjere oss i eller dele på fyr.no
Share

Leave a Reply