Ny gave fra Sparebankstiftelsen!

Ny gave fra Sparebankstiftelsen!
Vi takker for søknad om gavemidler, og har gleden av å meddele at dere er tildelt:

kr. 137 000,- til armert påstøp på Øvre Platting, Fulehuk Fyr

Vi markerer dette med en gaveutdeling og vi ønsker velkommen til Teie Hovedgård, Banebakken 37, Tønsberg, torsdag den 9 mai klokken 18:00. Vennligst gi beskjed om hvor mange som kommer fra dere på mail innen 6 mai.

Vi gjør oppmerksom på at bruken av midlene skal dokumenteres iht. formålet med søknaden. Det vil normalt ikke bli gitt anledning til annen bruk av tildelte midler enn det det er søkt om. Sparebankstiftelsen kan kreve revisorbekreftelse på bruken av midlene. Gavetildelinger til prosjekter som ikke er igangsatt innen ett år etter tildeling, blir trukket tilbake dersom ikke annet er avtalt. For prosjekter der utbetaling har funnet sted, men der prosjektet likevel ikke ble gjennomført som omsøkt, vil stiftelsen kunne kreve tilbakebetaling.

Share

Leave a Reply