OPPDATERT: Innkalling til årsmøte i Foreningen Fulehuks Venner – onsdag 27. mai, kl 1800. Ladestasjonen, Tønsberg Kultursenter, Banebakken 52

OPPDATERT: Innkalling til årsmøte i Foreningen Fulehuks Venner – onsdag 27. mai, kl 1800. Ladestasjonen, Tønsberg Kultursenter, Banebakken 52

Innkalling til årsmøte i Foreningen Fulehuks Venner – onsdag 27. mai 2020 kl 1800- Ladestasjonen, Tønsberg Kultursenter, Banebakken 52.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 13. mai på info@fulehuk.no  eller til ett av styremedlemmene.

Møtet, i disse koronatider, lar seg nå gjennomføre fysisk. Det betinger imidlertid at de som ønsker å delta på møtet, må melde seg på til roar.hjerpekjon@gmail.com . – (p.g.a at vi ikke overskrider riktig antall som kan møtes). Påmelding må skje innen 25.mai. 

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og konstituering. Ordstyrer, referent og 2 til å undertegne protokollen
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett 2020-2023
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av medlemmer til valgkomite
  • Valg av revisor 
  • Godkjenning av styrets forslag til opptak av likviditetslån på NOK 300.000.- i Sparebank 1 BV som kompensasjon for inntektsbortfall

Nøtterøy 10.05.2020

Styret

Share