Årsmøte i foreningen Fulehuks Venner

Årsmøte i Foreningen Fulehuks Venner avholdes 25. april 2019 kl 1900, på Ladestasjonen på Tønsberg Kystkultursenter Banebakken 52.

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 11. april på info@fulehuk.no, eller til ett av styremedlemmene.

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og konstituering. Ordstyrer, referent og 2 til å undertegne protokollen
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av medlemmer til valgkomite
  • Forslag til vedtektsendring

Etter årsmøtet blir det lett servering, info og dialog med medlemmene.

Velkommen!
Vennlig hilsen styret i Foreningen Fulehuks Venner

Date

Apr 25 2019

Time

07:00 PM - 08:30 PM

Location

Tønsberg Kystkultursenter
Banebakken 52
Category

Leave a Reply