Glimt fra historien

Søknad

og lang saksbehandling

Det var Mathias Føyn, Tønsbergs rikeste mann, som søkte om å få lov til å finansiere et nytt, norskekystens femte, fyr på Fulehuk. Året var 1793 og søknaden ble sendt til ”De Vestindiske Guineiske Toldkammer” som – til tross for sitt eksotiske navn – holdt til i København. Føyn ville bekoste byggingen mot å få ta inn avgiftene. Det skulle gå 28 år før Fulehuk Fyr ble satt i drift, ”saa lidet og billigt som muligt”. I mellomtiden hadde Fredrik 6. måttet avstå et lutfattig Norge mens politikere og handelsfolk diskuterte om dette fyret virkelig kunne være nødvendig. Fyret ble befolket med ”en simpel Mand med Familie”(det var ikke penger til å lønne en assistent) og satt i drift 1. november 1821.

8. april

1940

Fyrene lyste fremdeles da den tunge krysseren Blücher og de andre tyske marinefartøyene styrte inn mellom Torbjørnskjær og Færder ved 23-tiden 8. april 1940. Dette tolket tyskerne som et signal på at det ville være mulig å trenge videre nordover mot Oslo uten å møte motstand. Det var da den lille vaktbåten ”Pol III”, en ombygd hvalbåt, skjøt varselskudd mot de mørklagte krigsskipene. Vaktbåten ble nedkjempet av den tyske torpedobåten ”Albatross”, og her ble kaptein Leif Welding Olsen den første nordmann som falt, like før midnatt. Det var i disse dramatiske minuttene at Fulehuk Fyr, 10 sjømil lenger nord, sluttet å blinke kl 23.30 – dette etter ordre fra sjefen for 1. forsvarsdistrikt, Horten. Den natten var det dårlig sikt og intet fyrblink å orientere seg etter.