Prosjekter

Den aller viktigste ressursen for Fulehuk Fyr er dugnad. Det er sterkt hva mennesker med engasjement kan skape sammen. Hvert år legges hundrevis av dugnadstimer ned på Fulehuk Fyr. Takk også til gode samarbeidspartnere som bidrar på ulike måter.

2016

Ny platting

Den gamle plattingen over brygga var sterkt redusert grunn av vær og vind. I 2016 ble den nye plattingen ferdigstilt. Den nye plattingen er sikker – og er en flott arena for mange aktiviteter. En spesiell takk til DNB Stiftelsen og Stiftelsen Sparebank 1 for økonomiske bidrag.

2013

Ferskvann

På flere måter er Fulehuk en forlatt plass. Tilgang til ferskvann har vært en utfordring på Fulehuk siden de første etablerte seg for snart 200 år siden. I 2013 installerte Foreningen utstyr til å omgjøre saltvann til ferskvann. Ferskvann kan nå produseres på fyret året rundt. En spesiell takk til Sparebank Stiftelsen for økonomiske bidrag.

2012

Nytt tak på hovedhuset

Tett tak er viktig for alle bygninger. I 2012 ble taket på hovedhuset byttet ut. Dette er viktig både for sikkerheten og for å unngå fuktskader i bygningen. Restaureringen ble gjennomført med hjelp av egenkapital og hjelp fra flere samarbeidspartnere.

2010

Ny kai

Det er ofte urolig sjø på Fulehuk. Det er vanskelig å legge til kai, og det kan være risiko både for mennesker og båter. En svært viktig oppgradering på Fulehuk var etablering av ny kai. Den nye kaia gjør det sikkert å legge til ved Fulehuk Fyr. En spesiell takk til Sparebank stiftelsen for økonomisk bidrag. Prosjektet ble også finansiert av lån.

2010

Toalettsystem

Det er mye som skal være i orden for at det skal være godt å oppholde seg på Fulehuk. Et skikkelig toalettsystem var et av de prioriterte prosjektene etter overtakelsen. I 2010 ble et robust toalettsystem etablert. Tusen takk til Sparebank Stiftelsen for økonomisk bidrag.

Andre prosjekter gjennomført i perioden

2006-2017

 1. Innredning Kystledhytte – Sparebankstiftelsen DNB
 2. Innredning Naustloft – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 3. Ilandstigningskai – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg, gavemidler og låneopptak
 4. Lettbåt – Egenkapital
 5. Vindfang Tårntopp – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 6. Brannvarslingsanlegg – Egenkapital
 7. Toalettsystem – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 8. Nytt kjøkken – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 9. Nye vinduer – Tor Foyn Hermansen/Egenkapital
 10. Omlegning tak Hovedhus – Bjertnæs & Hoel /Egenkapital
 11. Watermaker – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 12. Elektrooppgradering – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 13. Utekjøkken – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 14. Brygge Nord – Egenkapital
 15. Nødstrømsaggregat – Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg
 16. Renovert platting overkai – Sparebankstiftelsen DNB / Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg

Planlagte prosjekter

for å gjøre Fulehuk Fyr mer attraktiv for

gjester og medlemmer

 1. Beskyttelse av blottet armering under sjøbu med sprøytebetong
  – pris ca 100000,-
 2. Støpe ny påstøp på øvre platting
  – pris ca 60.000,-
 3. Utskifting av eternitt på maskinromstak
  – vi har fått 100.000,- av sparebank 1 N-T
 4. Ferdigstille utsmykking av maskinrom
  – bevilgning er gitt mangler 10- 15000 kr
 5. Etablere akkustikkdemping i fyrrommene under løkta
  – ca10.000,-
 6. Skifte ut glass i « løkta»med isolerglass
  – koster ca 100.000,-
 7. Tette gulvet på utsiden av løkta.
  – Kostnad ca 50.000,-
 8. Nytt utekjøkken som skal rulles inn i fisk og båt når det ikke brukes. Vi har steamvasker og gasskomfyr
  – restkostnad ca 100.000,-
 9. Seiltak over øvre platting som kan rulles inn og ut etter behov det er også tenkt seilduk/ plastvinduer i levegg sammen med tak. Søyler til taket er på plass, men mangler montasje.
  – restkostnad 100.000,-
 10. Nytt røropplegg med gass-drevet varmtvann også til kystledhytta og dusjen på plattingen. Gassvarmer er innkjøpt.
  – Kostnad ca 40.000,-

Ønsker du å bidra?

Vi ønsker oss nye venner og sponsorer