Skip to content

Medlemssider

 

Informasjon til medlemmer

Her publisereres fortløpende oppdatert informasjon til Fulehuks Venner

Medlem

Medlem

Å være medlem i Foreningen Fulehuks Venner kan deles i flere kategorier.

Mange medlemmer ønsker primært å støtte oss med et medlemskap enten betalt år for år eller et livslangt medlemskap, for å markere at man synes at det virkelig er et sted- verdt å ta vare på.

Andre ønsker å delta mer aktivt i foreningsarbeidet – enten gjennom tillitsverv, dugnadsarbeid eller å være vertskap på fyret når det er utleid til besøkende. Å være vertskap krever at man har gjennomført vertskapskurs i vår regi.

Dugnadsarbeid har forskjellig karakter. Det kan være vasking, maling, rydding og annet huslige sysler. Ofte er vårsesongen den tiden hvor dette er aktuelt. Da sender vi ut forespørsler og setter av tidspunkter for dette. ( nå under pandemien har dette begrenset seg)

Fyret har en del tekniske installasjoner som trenger vedlikehold og noen ganger reparasjon.  De medlemmene som har ferdigheter til dette, samt taktekking, mer avansert snekring, sveising m.v  – prøver vi å ha oversikt over. Disse er oppført på egen liste i medlemsregisteret. Denne gruppen styres av et av styremedlemmene.